Internetu

Nuo šiol prisiregistruoti prie mūsų gydymo įstaigos galite ir internetu.

Pasirinkite, kuriame šeimos medicinos centre norite pateikti prašymą (reikalingas prisijungimas naudojantis e. parašą arba Smart-ID):


Apsilankius centre

Registratūroje užpildysite specialios formos prašymą gydytis mūsų gydymo įstaigoje ir pateiksite tokius dokumentus:
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauką – asmens pasą, tapatybės kortelę ar kitą asmens dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu,
vaikams– lietuvišką gimimo liudijimą su asmens kodu;

Pastaba: Už prisirašymo dokumentų tvarkymą pacientas gydymo įstaigai moka 0.29 Eur. Pacientas, anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą gydymo įstaigą, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai moka 2.90 Eur mokestį. Kai asmuo atvyksta mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžta į nuolatinę gyvenamąją vietą, baigęs mokslus ir pasirenka kitą įstaigą, moka 0.29 Eur mokestį.

Prisiminkite: 
Gydymo įstaigoje Jūs pasirinkote šeimos gydytoją , į kurį pirmiausia kreipsitės dėl įvairių medicinos paslaugų. Reikėtų žinoti savo gydytojo pavardę bei darbo grafiką ir atvykti vizitui skirtu laiku.

Prašymo gydytis pasirinktoje PASPĮ formą:

Parsisiųsti

Atgal